Välkommen

 

Bilspeditions Transportörförening (BTF) är en intresseorganisation för de åkerier som kör svensk inrikestrafik för DB Schenker Sverige. Föreningen består idag av c:a 110 medlemsåkerier som är lokaliserade i hela landet, från Haparanda i norr till Ystad i söder. Föreningen startades 1957 med syftet att slå vakt om åkarnas intressen när det gäller fördelningen av Bilspeditions transportuppdrag. Läs mer om vår historia här.

 

Med åren har föreningens ansvarsområden utvidgats och omfattar idag bland annat rådgivning kring marknads-, ekonomi- och trafikfrågor samt utveckling och drift av gemensamma datasystem. Vår främsta uppgift är att främ­ja och till­va­ra­ta med­lem­mar­nas intressen såväl som att ut­veck­la sam­man­håll­ning­en och samarbetet med­lem­mar­na emellan. I verksamheten ingår även ett an­tal dotter- och systerbolag med olika typer av rö­rel­sedrivande verksamhet.

 

Genom stark sammanhållning och stort engagemang blir vi en kraft att räkna med i en starkt konkurrensutsatt och konjunkturkänslig bransch.

 

Presentation av en av våra medlemmar

 

”Vårt starka nätverk är vår främsta konkurrensfördel”

Roger Nilsson, VD Transportaktiebolaget Göteborg-Marstand (TGM)

 

Roger Nilsson driver bolaget tillsammans med sina syskon, Håkan Nilsson och Ann Malmqvist. De utför transporter längst med hela västkusten och är stationerade i Göteborg. Lär mer om TGM här.

 

 

BTF:s Kampanj – Konkurrens på lika villkor

 

2014/15 drev BTF en kampanj för konkurrens

på lika villkor. Det är den första kampanjen som vi som

BTF-kollektiv genomfört och vårt mål var att med enkla,

men effektiva medel skapa opinion och därmed sätta

press på politikerna att fatta de beslut som sätter stopp

för det cyniska utnyttjandet av chaufförer, överträdelser av kollektivavtalen och skattefusk.

 

 

”Det är dags att vi reagerar mot missbruket av regelverket. Tillsammans kan vi trycka på och skapa opinion. Vi vill fortsätta vara attraktiva affärspartners även i framtiden!”

Marianne Kurtson, VD Sandberg & Jonsson, Östersund

 
Mer information om kampanjen 2014/2015 finner du här: BTF
 

 

 

 

Lite gott och blandat från BTF:s verksamhet

 

DSC01496[1]

 

 

Hasse Karlsson ifrån Evald Karlssons åkeri får här DB Schenkers Hållbarhetspris för 2015 på BTF:s kongress i Gävle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTQ är ett nätverk där Q står för qvalitet. Nätverket är öppet för all administrativ personal inom BTF:s medlemsföretag. Bilden visar ett gäng BTQ-are på Volvos demoanläggning i Göteborg.